Wij verzorgen uw jaarrekening volgens de wettelijke richtlijnen, zodat u een duidelijk en helder inzicht krijgt in de resultaten van uw onderneming.  Door een persoonlijke toelichting op de jaarrekening kunt u indien nodig tijdig bijsturen.

Financiële instellingen en andere geldverstrekkers willen graag de stand van zaken van een onderneming weten als ze gelden aan die onderneming hebben toevertrouwd of als een onderneming voor een investering afhankelijk is van externe financieringen. Het is daarom verstandig om deze jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Door onze jarenlange ervaring en goede zakelijke contacten zijn wij uitstekend in staat om de jaarrekening niet alleen aan de wet te laten voldoen maar ook om voldoende inzicht te geven voor u en uw financiers.

In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen om snel inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming, maar ook voor het aanvragen van een krediet bij een financiële instelling. Door de korte lijnen en open communicatie en een gedegen verwerkte  inzichtelijke administratie kunnen wij snel na afloop van een periode zorgdragen voor tussentijdse cijfers die u in staat te stellen om sneller en adequate beslissingen te nemen.