Aan de hand van de administratie verzorgen wij voor u de aangiftes omzetbelasting en indien van toepassing de aangiftes loonbelasting en pensioenaangiftes. Deze zullen door ons naar gelang de aanleverfrequentie die voor u van toepassing is tijdig worden ingediend bij de betreffende instanties.

Afhankelijk van het type onderneming worden door ons kantoor de aangiftes vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting verzorgd.  Elke soort belasting heeft weer zijn specifieke regels en (on)mogelijkheden. Het is voor de meeste ondernemers niet eenvoudig om deze allemaal te kennen en toe te passen. Daarom willen wij dit graag voor u verzorgen. U kunt hierbij rekenen op onze expertise.